Партньори

Партньори

ПАРТНЬОРСТВА:

1. Столична Община

2. Община Ботевград

3. Община Правец

4. Община Самоков

5. Община Ихтиман

6. Община Елин Пелин

7. Община Долна баня

8. Европейски форум за ромите и пътуващи към Съвета на Европа

9. Център „Амалипе”

10. Младежка фондация „Арете“

11. Сдружение „Свят без граници”

12. Фондация „Здравето на ромите”

13. Сдружение „Нов път“- Хайредин

14. ОУ „Н.Й. Вапцаров“- гр. Ботевград

15. ОУ „Васил Левски“ – гр. Ботевград

16. ПГТМ „Христо Ботев” – гр. Ботевград

17. ОУ „Отец Паисий“ – с. Врачеш

18. ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ – с. Скравена

19. ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ – с. Липница

20. ДГ „Индира Ганди“ – гр. Правец

21. ДГ „Здравец“ – гр. Правец

22. ДГ „Слънце“ – с. Осиковица

23. ДГ „Звънче“ – с. ДжуровоДОНОРИ, ПОДПОМАГАЩИ ДЕЙНОСТТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА:

1. Фондация „Америка за България”

2. Институт „Отворено общество”

3. Министерство на здравеопазването на Република България, чрез Програма за „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България” между Глобалния фонд за борба срещу СПИН,туберкулоза и малария

4. Фондация „Тръст за социална алтернатива“

5. Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство,чрез Програма за подкрепа на неправителствените организации в България

6. Ромски образователен фонд

7. Министерство на образованието и науката, чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“