Новини

Спешна Помощ > ПарамедициДостъп до здравеопазване в ромска общностAccess to healthcare in the Roma communityПарамедиците в БТВ "Новините

Проект „Моделът на парамедиците от ромски произход – разширяване и утвърждаване“ - конференция в Плевен.В Плевен започва обучение на парамедици от ромски произходРоми ще се обучават за парамедици в ПлевенВ Плевен започва обучение на парамедици от ромски произход за системата на спешната помощОбучават парамедици от ромски произход в ПлевенВ Плевен обучават хора от ромски произход за парамедициОбучават парамедици от ромски произход в Плевен за системата на спешната помощОбучават парамедици от ромски произход за Спешна помощРоми стават парамедициВ Плевен започва обучение на парамедици от ромски произход за системата на спешната помощ по инициативата е на сдружение "Разнообразни и равни"Обучението на парамедици от ромски произход в Плевен за Спешна помощ ще стартира на 1 декември 2017г.Обучение на парамедици започва в Плевен