Новини > Обяви

Обяви
    НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ :


    Декларация на кандидата по чл 12 от ПМС

    Образец на оферта

    Списък на водачите

    Списък на техническото оборудване

    Изисквания към офертите

    Проект на договор

    Техническа спецификация

    Решение за откриване


            Публикувано на 09.12.2016


    НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ :


    Декларация за изпълнени договори

    Декларация на кандидата по чл 12 от ПМС

    Образец на оферта

    Списък на експертите

    Изисквания към офертите

    Методика за оценка

    Техническа спецификация

    Решение за откриване


            Публикувано на 13.11.2016РЕШЕНИЕ № 4-2/05.12.2016г.

    НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ :


    Декларация за техническото оборудване

    Декларация на кандидата по чл 12 от ПМС

    Образец на оферта

    Списък на водачите

    Изисквания към офертите

    Проект на договор

    Решение 1-3


            Публикувано на 27.10.2016
    НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ :


    Декларация за за изпълнени договори

    Декларация на кандидата по чл 12 от ПМС

    Образец на оферта

    Справка за оборота

    Изисквания към офертите

    Методика за оценка на офертите

    Проект на договор

    Техническа спецификация


            Публикувано на 24.10.2016
РЕШЕНИЕ № 3-2/14.11.2016г.

    НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ :


    Декларация за техническото оборудване

    Декларация на кандидата по чл 12 от ПМС

    Образец на оферта

    Списък на водачите

    Проект на договор

    Публична покана

    Решение№1


            Публикувано на 11.10.2016

    НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ :


    Декларация за изпълнени договори

    Декларация на кандидата по чл 12 от ПМС

    Образец на оферта

    Справка за оборота

    Изисквания към офертите

    Методика за оценка на офертите

    Проект на договор

    Публична покана

    Решение№2

    Техническа спецификация


            Публикувано на 11.10.2016
РЕШЕНИЕ № 2-2/16.11.2016г.


      РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕТО НА КАНДИДАТИТЕ

            Публикувано на 07.10.2016 в 17:00 часа.

      РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕТО НА КАНДИДАТИТЕ

            Публикувано на 05.10.2016 в 20:00 часа.