Новини > Обяви

Обяви        Документи за участие в публична покана изтеглете от ТУК        Документи за участие в публична покана изтеглете от ТУК        ПРИЛОЖЕНИЕ №1 – Заявление

        ПРИЛОЖЕНИЕ №2 – CV

        ПРИЛОЖЕНИЕ №3 – Декларация
Тръст за социална алтернатива (ТСА) предоставя стипендии на ромски младежи с доказани академични успехи и лидерски потенциал за обучение в Института по английски език към АУБ. Обучението цели да подготви учениците за успешно кандидатстване в Американския университет в Благоевград (АУБ).

Стипендиите от ТСА покриват разходите за такси, учебници, и общежитие за интензивно обучение, включително и подготовка по ТОЕFL, в Института по английски език към АУБ. Езиковата подготовка се осъществява в рамките на Стъпка 3 (английски за напреднали), като курсът започва на 16 януари 2017 г.

Онези от стипендиантите, които успеят да постигнат добри резултати от подготовката по английски език и покрият условията за прием в АУБ, ще могат да кандидатстват за пълна стипендия за роми за 4-годишно обучение в АУБ на Фондация „Америка за България“. Силно окуражаваме кандидатите, които имат високо ниво на английски език (ниво С2 според Европейската езикова рамка) да кандидатстват направо за обучение в АУБ и въпросната стипендия на Фондация „Америка за България“.

Екипът на ТСА ще е благодарен да разпространите информацията сред ученици, включително завършили, с висока мотивация и лидерски потенциал. Също бихме искали да ви помолим да им окажете нужното съдействие за кандидатстване за подкрепа от ТСА.

Срокът за подаване на документи до ТСА е 22 декември 2016 г..

 

Какво включва стипендията на ТСА за кандидатстудентско обучение по английски език в АУБ?

 

 • Интензивно обучение по английски език за напреднали напреднали (advanced) през зимата и пролетта на 2017 г.
 • Специализирана подготовка за TOEFL през пролетта на 2017 г. за кандидатстване в АУБ.
 • Закупуване на учебници, нужни за обучението за средно-напреднали и напреднали.
 • Заплащане на таксата за кандидатстване за обучение в Института по английски език към АУБ.
 • Настаняване в общежитие към АУБ по време на обучението.
 • Кандидати, които са завършили успешно обучението в Института по английски език ще получат финансова подкрепа за таксата за кандидатстване за прием към АУБ.

 

Кой може да кандидатства за стипендията на ТСА?

 

 • ромски младежи до 25 години със силна мотивация за развитие и лидерски качества.
 • завършили средно-образование, но все още не са започнали образованието си във ВУЗ.
 • завършили средно-образование, владеещи минимум В2 (upper-intermediate), С1 или С2 (advanced и proficiency) ниво на английски език.
 • ученици с общ среден успех от диплома за завършено средно образование над 5.00.

 

Процедури

 

 1. Изпращане на пакет от документ за кандидатстване за стипендия от ТСА на електронен адрес kvassileva(at)tsa-bulgaria.orgкраен срок:
  22 декември 2016 г.
 2. Подбор на кандидатите от комисия към ТСА до 4 януари 2017 г..
 3. Проверка на входното ниво на кандидатстващите в Института по английски език към АУБ(оналайн, в периода от 5 до 10 януари, 2017 г.).
 4. Разпределение на кандидатите по групи в Института по английски език към АУБ.

 

Документи за кандидатстване за стипендия от ТСА

 

 • Мотивационно писмо.
 • Препоръка от ромска организация.
 • Успех от дипломата за средно образование или копие от ученически бележник с крайни оценки за първия учебен срок.
 • Резултати от безплатен диагностичен тест по английски език на Cambridge English, достъпен на следния адрес http://www.cambridgeenglish.org/test-your-english/adult-learners/.
  Mоля, направете снимка на екрана (screenshot) с резултата и го приложете към документите за кандидатстване.
 • Удостоверение за постигнато ниво по английски език, ако има такова.
    За повече информация моля кликнете ТУК


    НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ :


    Декларация на кандидата по чл 12 от ПМС

    Образец на оферта

    Списък на водачите

    Списък на техническото оборудване

    Изисквания към офертите

    Проект на договор

    Техническа спецификация

    Решение за откриване


            Публикувано на 09.12.2016


    НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ :


    Декларация за изпълнени договори

    Декларация на кандидата по чл 12 от ПМС

    Образец на оферта

    Списък на експертите

    Изисквания към офертите

    Методика за оценка

    Техническа спецификация

    Решение за откриване


            Публикувано на 13.11.2016РЕШЕНИЕ № 4-2/05.12.2016г.

    НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ :


    Декларация за техническото оборудване

    Декларация на кандидата по чл 12 от ПМС

    Образец на оферта

    Списък на водачите

    Изисквания към офертите

    Проект на договор

    Решение 1-3


            Публикувано на 27.10.2016
    НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ :


    Декларация за за изпълнени договори

    Декларация на кандидата по чл 12 от ПМС

    Образец на оферта

    Справка за оборота

    Изисквания към офертите

    Методика за оценка на офертите

    Проект на договор

    Техническа спецификация


            Публикувано на 24.10.2016
РЕШЕНИЕ № 3-2/14.11.2016г.

    НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ :


    Декларация за техническото оборудване

    Декларация на кандидата по чл 12 от ПМС

    Образец на оферта

    Списък на водачите

    Проект на договор

    Публична покана

    Решение№1


            Публикувано на 11.10.2016

    НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ :


    Декларация за изпълнени договори

    Декларация на кандидата по чл 12 от ПМС

    Образец на оферта

    Справка за оборота

    Изисквания към офертите

    Методика за оценка на офертите

    Проект на договор

    Публична покана

    Решение№2

    Техническа спецификация


            Публикувано на 11.10.2016
РЕШЕНИЕ № 2-2/16.11.2016г.


      РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕТО НА КАНДИДАТИТЕ

            Публикувано на 07.10.2016 в 17:00 часа.

      РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕТО НА КАНДИДАТИТЕ

            Публикувано на 05.10.2016 в 20:00 часа.