Какво направихме? > Избраха роми,...

Избраха роми, които да се включат в Комитетите за наблюдение на оперативните програмиСедем млади, образовани и подготвени роми ще бъдат предложени за включване в Комитиетите за наблюдение на оперативните програми, Националната стратегическа референтна рамка и Националния план за развитието на селските райони. Ромите бяха избрани от представители на 30 неправителствени организации по време на работна среща “Ромите и структурните фондове в България 2007-2013 година”. Срещата се проведе на 16 юни в София по инициатива на младежкото сдружение “Разнообразни и равни”.
Кандидатурите на седемте избрани роми ще бъдат представени на вниманието на министър-председателя на Република България, ресорните министерства и на генералните директорати към Европейската комисия.
Младата Мария Методиева, която е директор на програма “Рома” в Институт “Отворено общество” – София, е предложена за включване в Комитета по наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка. На Лили Макавеева от Асоциация “Интегро” е поверен Националния план за развитие на селските райони. За Комитетите за наблюдение на оперативните програми са предложени както следва: Деян Колев – Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”; Милен Миланов – Оперативна програма “Регионално развитие”; Димитър Димитров – Оперативна програма “Административен капацитет”; Ганчо Илиев – Оперативна програма “Околна среда”; Кирил Паганинов – Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособноста на българската икономиника”.
Комитетите за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка и оперативните програми бяха създадени съгласно постановление на Министерския съвет Nо 182/21.07.2006. Целта им е да следят за ефективното и качественото изпълнение на съответните стратегически документи.Уважаеми колеги,

На 9 декември (вторник) в София, в Парк-хотел "Москва" се проведе Национална среща на ромските неправителствени организации и организациите, работещи за интеграция на ромите «Стратегии за общото ни бъдеще». Форумът събра около 120 участника от цялата страна. Той бе иницииран от широка група ромски активисти: Деян Колев (Център «Амалипе» - В. Търново), Лилия Макавеева (Асоциация «Интегро» - Разград), Димитър Георгиев (Проект «Права на човека» - София), Николай Кирилов (Фондация «Рома - Лом»), Милен Миланов (Сдружение «Разнообразни и равни» - София), Ганчо Илиев (Сдружение «Свят без граници» - Стара Загора), Сашо Ковачев (Национална асоциация на ромите, работещи в публичната администрация). Основният извод от срещата беше, че е необходимо да се премине от планиране на интеграцията към реални действия за интеграция на ромите. Това трябва да стане чрез нормативно и финансово обезпечаване на политиката за интеграция и чрез по-широка децентрализация с цел включване на общините, гражданските организации и ромската общност в процеса.

По време на срещата бе приета Декларация за реални действия за интеграция на ромите в българското общество. В нея се настоява Народното събрание да приеме стратегически документ, очертаващ националната политика за интеграция, Министерски съвет да одобри оперативен План за действие и този документ бъде обезпечен с реално финансиране от републиканския бюджет, с ясни административни отговорности на отделните институции и с конкретни механизми за участие на общините, гражданския сектор и ромската общност в процеса. Декларацията бе подписана от 71 неправителствени организации. Тя ще бъде внесена в Народното събрание и Министерски съвет на 20 декември 2008 г.

Приложено ви изпращаме текста на декларацията с молба да го разпространите и до други организации, които по една или друга причина не успяха да присъстват на срещата. Ако желаете да се присъедините към организациите, подкрепили декларацията, можете да направите това като ни изпратите по е-мейл (center_amalipe@...) и на пощенски адрес Велико Търново 5000, п.к. 113 (Център Амалипе) приложената таблица с попълнени: име на организацията, лице за контакт, и-мейл, телефон и подпис до 18 декември (четвъртък) 2008 г.

На 20 декември 2008 г. Декларацията и събраните подписи ще бъдат внесени в Министерски съвет