Екип > Технически сътрудник

Технически сътрудник


Надежда Петрова Чиплакова

Технически сътрудник

Родена в гр. София. Завършва Техникум по керамика и стъкло през 1978 г.

Трудова биография: инспектор в Столична община, главен касиер, технически сътрудник от 1993 г., от 2000 г. и продължава работа като технически сътрудник в НПО, от 2007 г. технически сътрудник в ЗКУ на ОС по реализация на ОСДРВС.

Владее италиански и френски езици.